Prywatny detektyw – Cennik

   Po podjęciu przez klienta decyzji o rozpoczęciu współpracy podpisujemy umowę, w której jasno określamy rodzaj, zakres i cenę czynności.  W wypadku konieczności rozszerzenia zakresu działań kontaktujemy się z klientem i uzyskujemy akceptację budżetu.

Korzystamy z wzoru umowy uwzględniającego specyfikę działań detektywistycznych i uwzględniającego obowiązki ustawowe nałożone na naszą branżę. Szczegóły dopracowujemy z klientem.

Na życzenie klienta możemy wspólnie opracować indywidualny wzór umowy, o ile wynika to z okoliczności, charakteru sprawy, czy też woli klienta.

Po zakończeniu działań przedstawiamy klientowi szczegółowy raport zawierający zebraną dokumentację (również audio, wideo itp.).
Płatność następuje na podstawie faktury VAT.

   Ze względu na bardzo indywidualny charakter działań cena jest ustalana po zapoznaniu się ze szczegółami.  Zazwyczaj jest to stawka godzinowa lub ryczałt. Przy krótkich zleceniach jest to zazwyczaj stawka godzinowa. Stawka godzinowa  zaczyna się od około 120 PLN netto. Przy zleceniach, których realizacja potrwa kilka lub więcej dni ustalamy stawkę ryczałtową. Proszę jednak pamiętać, że przy stałej lub długookresowej współpracy ceny ustalane są dla każdej sprawy osobno. Inna stawka będzie obowiązywała przy kilkugodzinnej obserwacji realizowanej przez jednego detektywa, a inna przy wielodniowej operacji, w którą angażujemy wielu pracowników, pojazdy i specjalistyczny sprzęt. Nasze ceny obejmują koszt sprzętu (kamery, obiektywy, drony, aparatura specjalistyczna) i pojazdów wykorzystanych przy realizacji zadania.

   W związku z bardzo częstymi pytaniami dotyczącymi orientacyjnych cen usług prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą. Proszę pamiętać, że ostateczną kwotę możemy podać po konsultacji, która zawsze jest bezpłatna. Cennik nie zawiera wszystkich oferowanych usług. Proszę o pytanie, jeśli interesująca Państwa usługa nie znajduje się na liście.


Konsultacja                                                                                                             – 0 PLN

Czynności detektywistyczne w sprawach rozwodowych/zdrady                      – od 1000 PLN

Ustalenie miejsca pobytu osoby                                                                           – od 250 PLN

Sprawy alimentacyjne/ustalenia dochodów                                                         – od 500 PLN

Ustalenie miejsca pracy                                                                                          – od 500 PLN

Ustalenie składników majątku                                                                                – od 1000 PLN

Weryfikacja wiarygodności i przeszłości partnera                                               – od 1000 PLN

Sprawdzenie opiekunki/opiekuna                                                                          – od 500 PLN

Nadzór nad dziećmi                                                                                                  – od 750 PLN

Badania na obecność narkotyków – w zależności od ilości testów                   – od 300 PLN

Wykrywanie GPS w pojeździe                                                                                  – 1000 PLN

Ustalenie czy dana osoba nie jest obserwowana/śledzona                                 – od 1000 PLN

Odzyskiwanie należności – na terenie kraju wyłącznie prowizja

Sprawdzenie komputera lub telefonu pod kątem podsłuchu                               – od 650 PLN

Zabezpieczenie spotkania przed podsłuchem                                                       – od 2500 PLN

Poszukiwanie zaginionych członków rodziny                                                        – od 5000 PLN

Ustalanie spadkobierców na terenie kraju                                                             – od 5000 PLN

Ustalenie właściciela nieruchomości                                                                      – 800 PLN

Obróbka nagrania audio („czyszczenie” z zakłóceń)                                            – od 200 PLN

Wypożyczenie lokalizatora GPS wraz z kartą SIM + platforma                             – 100 PLN/doba

Wypożyczenie kamuflowanego dyktafonu/kamery                                                 – 100 PLN/doba

W wypadku wypożyczenia powyżej 3 dni oferujemy atrakcyjne rabaty.

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT

Zapraszam do kontaktu.